سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9503
بازدید کلیپ رایگان - هر پست یکبار ثبت کنید
1
100 / 100
9504
ذخیره پست  رایگان - هر پست یکبار ثبت کنید
1
50 / 50
9502
لایک رایگان - هر پست یکبار ثبت کنید
1
100 / 100

ارزانترین سرویس های جهان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9506
بازدید کلیپ ارزان - شروع یک ساعت
650
100 / 5000000
9505
لایک فوق ارزان - فیک
650
100 / 5000
9507
بازدید کلیپ ارزان - شروع یک ساعت
750
100 / 100000000
9508
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️
800
100 / 4000
9509
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️⭐️
900
100 / 4000
9510
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️⭐️
990
100 / 5000
9511
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️⭐️
990
100 / 4500

جدیدترین سرویس های مارکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9512
فالور هندی - ریزش 10 درصد - کیفیت عالی
9500
100 / 500000

اینستاگرام - فالوور ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9513
فالوور فیک - شروع با تاخیر - سرعت آهسته
3200
10 / 10000
9514
فالوور فیک - فوق ارزان 
3500
10 / 10000
9515
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
4500
50 / 10000
9516
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
4900
10 / 200000
9517
فالوور ارزان - فوق سریع - آنی
5000
10 / 200000
9518
فالوور ارزان- اکانت های قدیمی- شروع سریع
5500
10 / 100000
9519
فالوور اسپید - شروع آنی⚡️
6000
20 / 300000
9522
فالوور ارزان معمولی- ریزش کم
6500
10 / 300000
9520
فالوور ارزان هند- شروع سریع
6500
100 / 50000
9521
فالوور ارزان هند- ظرفیت بالا -شروع سریع
6500
10 / 500000
9523
فالوور سرعتی - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
6500
100 / 150000
9524
فالوور ارزان خارجی - ریزش 20 درصد
7000
100 / 1000000
9525
فالوور ارزان هندی - فوق سریع - آنی
7000
10 / 500000
9526
فالوور اسپید - اکانت قدیمی- شروع آنی⚡️
7000
20 / 300000
9528
فالوور ارزان سرعتی - شروع آنی
8000
10 / 30000
9527
فالوور ارزان معمولی- اکانت های قدیمی - ریزش کم⭐️
8000
10 / 500000

اینستاگرام - فالوور میکس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9529
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
18000
10 / 500000
9530
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
19000
100 / 25000
9531
جدید - فالوور میکس ⚡️
20000
50 / 200000
9532
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
22000
100 / 500000
9533
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
27000
500 / 500000

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9534
فالوور باکیفیت ایرانی - شروع آنی⭐️⭐️⭐️
65000
50 / 200000

اینستاگرام - فالوور خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9535
فالوور بین المللی  - شروع آنی
10000
10 / 300000
9536
فالوور بین المللی  - شروع آنی
25000
10 / 1000000
9537
فالوور خارجی HQ - شروع آنی
29000
10 / 350000
9538
فالوور خارجی HQ - شروع آنی
30000
10 / 4000000

اینستاگرام- فالوور خارجی - گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9539
فالوور ارزان - یک هفته گارانتی جبران ریزش
5500
10 / 30000
9540
فالوور گارانتی دار - 90 روز جبران ریزش - شروع سریع
9900
10 / 1000000
9541
فالوور گارانتی دار - 365 روز جبران ریزش - شروع سریع
11000
10 / 500000
9542
فالوور گارانتی دار - 30 روز جبران ریزش - شروع سریع
12000
100 / 500000
9543
فالوور گارانتی دار - 120 روز جبران ریزش - شروع سریع
18000
2000 / 2000000
9544
فالوور گارانتی دار - 356 روز جبران ریزش - شروع سریع
22000
100 / 5000000

اینستاگرام - فالوور اولترافست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9545
فالوور فوق سریع خارجی - کیفیت عالی
9000
20 / 300000

اینستاگرام- فالوور بدون ریزش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9546
فالوور خارجی - کیفیت عالی - ریزش صفر
50000
100 / 1000000

اینستاگرام - فالوور تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9547
فالو توسط اکانت تیک آبی - کشور مصر - 1 عدد
40000
1000 / 1000
9548
فالو توسط اکانت تیک آبی - بین المللی - 1 عدد
145000
1000 / 1000
9549
فالو توسط اکانت bensugurses
185000
1000 / 1000
9550
فالو توسط اکانت celiahakan
185000
1000 / 1000
9552
فالور توسط اکانت mehmetuygaraksuu
250000
1000 / 1000
9551
فالور توسط اکانت mustafak
250000
1000 / 1000

اینستاگرام - فالوور خانم - آقا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9553
فالوور خانم - بین المللی
130000
1 / 5000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9554
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
950
10 / 30000
9555
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
990
10 / 100000
9556
پاور لایک اینستاگرام - ارزان - استارت آنی
1400
10 / 500000
9557
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1950
10 / 200000
9558
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
2000
10 / 30000
9559
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
2200
10 / 100000
9560
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
2500
10 / 200000
9561
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
2900
10 / 30000
9562
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
3000
10 / 50000
9563
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
3500
10 / 50000
9564
لایک ارزان - شروع آنی
4900
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9565
جدید - لایک میکس ⚡️
7000
25 / 200000
9566
لایک ایرانی- شروع آنی
8000
10 / 50000
9567
لایک ایرانی- کیفیت عالی- شروع آنی
10000
10 / 200000
9568
لایک ایرانی 70 درصد واقعی- شروع آنی
15000
100 / 5000
9569
لایک ایرانی- باکیفیت- شروع آنی
19000
100 / 2000
9570
لایک ایرانی- حقیقی - شروع آنی
80000
30 / 200000

اینستاگرام - لایک خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9571
لایک اینستاگرام -  اپیکیشن هندی - شروع آنی
2500
10 / 10000
9572
لایک بدون ریزش خارجی⭐️
5000
10 / 30000
9573
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
8500
10 / 150000
9574
لایک خارجی 70 درصد خانم- شروع سریع
9000
20 / 10000
9576
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
11000
10 / 50000
9575
لایک فعال هندی- شروع سریع
11000
20 / 10000
9577
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
15000
10 / 100000
9578
لایک خارجی - باکیفیت
32000
50 / 10000

اینستاگرام - لایک تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9579
لایک تیک آبی - بین المللی
40000000
1 / 13

اینستاگرام - بازدید کلیپ/فیلم/ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9581
بازدید  کلیپ / فیلم / ریلز - استارت آنی- ⚡️⚡️
2000
20 / 50000000
9580
بازدید  کلیپ / فیلم / ریلز - استارت سریع
2000
25 / 50000000
9582
بازدید  کلیپ / فیلم / ریلز - استارت آنی- ⚡️⚡️⚡️
3500
100 / 500000000

اینستاگرام - بازدید کلیپ ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9583
بازدید کلیپ ارزان- شروع با تاخیر -آهسته
500
25 / 10000000
9584
بازدید کلیپ ارزان - شروع آنی
850
100 / 10000000
9585
بازدید کلیپ ارزان - شروع سریع
890
100 / 10000000
9586
بازدید کلیپ- شروع آنی - پیشنهادی
1700
25 / 50000000
9587
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
1900
25 / 5000000
9588
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
2100
25 / 50000000
9589
بازدید کلیپ ارزان - شروع حداکثر 2 ساعت
2200
25 / 100000000
9590
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
2450
10 / 20000000
9591
بازدید کلیپ / فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
2700
100 / 5000000
9592
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
3000
100 / 50000000
9593
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
3200
100 / 1000000
9594
بازدید کلیپ/ فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
4500
100 / 10000000
9595
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
6000
100 / 100000000

اینستاگرام - بازدید کلیپ سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9596
بازدید کلیپ اولترا فست- شروع آنی
3000
100 / 5000000
9597
بازدید کلیپ اولترا فست- شروع آنی
4500
100 / 500000000
9598
بازدید کلیپ/ فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
4800
100 / 10000000
9599
بازدید کلیپ /فیلم / ریلز/ شروع آنی - سریع
4900
100 / 5000000
9600
بازدید کلیپ + ایمپریشن - شروع حداکثر 1 ساعت
5500
100 / 1000000
9601
بازدید کلیپ - شروع آنی
5500
100 / 90000000
9602
بازدید کلیپ - شروع آنی
5800
100 / 50000000

اینستاگرام - بازدید ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9603
بازدید ریلز - شروع سریع
1700
20 / 50000000
9604
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع
2200
20 / 10000000
9605
بازدید ریلز -شروع آنی⭐️⭐️⭐️
2800
100 / 100000000
9606
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع⚡️
3000
100 / 10000000
9607
بازدید ریلز - نیترو- شروع سریع⚡️
3500
100 / 500000000
9608
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
4500
100 / 5000000
9609
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
9000
100 / 10000000

اینستاگرام - بازدید استوری ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9610
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
250
10 / 1000000
9611
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
350
100 / 100000
9612
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
500
100 / 500000
9613
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
600
10 / 100000
9614
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
900
100 / 20000
9615
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1000
50 / 100000
9616
بازدید استوری ارزان⭐️
1000
10 / 1000000
9617
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1500
100 / 80000
9618
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1800
100 / 20000

اینستاگرام - بازدید استوری آنی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9619
بازدید استوری سرعتی- شروع آنی⚡️⚡️
3500
100 / 100000
9620
بازدید استوری فست⚡️⚡️⚡️
4500
100 / 10000
9621
بازدید - شروع آنی⚡️⚡️
5000
250 / 10000
9622
بازدید استوری + ایمپریشن- شروع آنی
7000
100 / 20000

اینستاگرام - خدمات استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9623
ایمپریشن استوری اینستاگرام
6000
200 / 1000000
9625
Instagram Story \"NO\" Poll Votes
7000
100 / 100000
9624
Instagram Story \"YES\" Poll Votes
7000
100 / 100000
9626
Instagram Story Slider Vote
48000
100 / 300000
9628
Instagram Story Sticker Link Press
120000
100 / 250000
9627
Instagram Story SWIPE UP
120000
100 / 100000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9629
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع سریع
2000
10 / 500000
9630
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
3500
100 / 5000000
9631
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
4000
10 / 10000
9632
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
6000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9633
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
1500
100 / 1000000
9634
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2000
100 / 5000000
9635
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2400
100 / 1000000
9636
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
3000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9637
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2500
100 / 1000000
9638
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2500
100 / 1000000
9639
ریچ + ایمپریشن ⚡️⚡️
2500
10 / 100000
9640
ایمپریشن+ ریچ
2600
100 / 1000000
9641
ایمپریشن آمریکا
2800
200 / 10000000
9642
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
3000
100 / 20000000
9645
ایمپریشن + ریچ
3500
10 / 100000
9644
ایمپریشن اکسپلور
3500
100 / 100000000
9643
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
3500
100 / 100000
9646
ایمپریشن سریع
5500
100 / 500000
9647
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
6000
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9648
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
20000
100 / 100000
9649
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
40000
100 / 100000
9650
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
50000
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
8500
100 / 5000000
9652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
9000
100 / 1000000
9653
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
11000
100 / 5000000
9654
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
15000
100 / 5000000
9655
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
16000
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9656
ذخیره پست ارزان - فیک
120
50 / 15000
9657
ذخیره پست ارزان - فیک
240
50 / 15000
9658
ذخیره پست باکیفیت⭐️
350
10 / 5000
9659
ذخیره پست باکیفیت⭐️
450
20 / 20000
9660
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⚡️
500
20 / 50000
9661
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⭐️
600
20 / 15000
9662
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⚡️
700
50 / 150000
9663
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️⚡️
4000
10 / 100000
9664
ذخیره پست- واقعی
10000
10 / 5000

اینستاگرام - کامنت ایرانی - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9665
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 30کا فالوور
10000
1000 / 1000
9666
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 50کا فالوور
15000
1000 / 1000
9667
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 100 کا فالوور
20000
1000 / 1000
9668
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 200 کا فالوور
30000
1000 / 1000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9669
کامنت ارزان - متن دلخواه
18000
10 / 5000
9670
کامنت ارزان دلخواه - فقط پست عکس
26000
5 / 50000
9671
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
29000
1 / 100000
9672
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
85000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9674
کامنت رندم -پست عکس- شروع آنی
18000
50 / 50000
9673
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
18000
1 / 200000
9677
کامنت رندم انگلیسی
80000
10 / 10000
9675
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
80000
10 / 10000
9676
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️⚡️
80000
10 / 10000
9678
کامنت رندم فارسی - کاملا واقعی
600000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9680
کامنت ایرانی تبریک تولد
20000
5 / 86
9679
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20000
5 / 149
9681
کامنت تسلیت
25000
5 / 27
9690
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
70000
10 / 10000
9691
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
70000
10 / 10000
9686
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
70000
10 / 10000
9688
کامنت تعریفی اینستاگرام
70000
10 / 10000
9682
کامنت خنده دار اینستاگرام
70000
10 / 10000
9689
کامنت شکلک اینستاگرام
70000
10 / 10000
9684
کامنت عاشقانه اینستاگرام
70000
10 / 10000
9687
کامنت عید نوروز اینستاگرام
70000
10 / 10000
9685
کامنت فصل های اینستاگرام
70000
10 / 10000
9683
کامنت فلسفی اینستاگرام
70000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت سفارشی / بلاگر / تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9692
کامنت اینفلوئنسر خارجی
3000000
10 / 250
9693
کامنت تیک آبی - متن رندم- خارجی
45000000
1 / 12
9694
کامنت تیک آبی - متن دلخواه - خارجی
55000000
1 / 10

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9695
بازدید لایو - شروع آنی
185000
100 / 50000
9696
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
250000
20 / 30000

اینستاگرام - ارسال دایرکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9699
ارسال لینک سایت به دایرکت کاربران ایرانی
199000
10000 / 1000000
9698
ارسال پست به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 1000000
9697
ارسال پروفایل به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 100000000
9704
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های آقا ایرانی
250000
1000 / 200000
9702
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های بلاگر ایرانی
250000
1000 / 200000
9703
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های خانم ایرانی
250000
1000 / 200000
9700
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های فروشگاهی ( مزون - لباس بانوان)
250000
1000 / 200000
9701
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های هنری
250000
1000 / 200000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9705
منشن - تگ کردن فالوور یک پیج خاص زیر پست
95000
500 / 30000
9706
منشن - تگ کردن یوزرهای دلخواه زیر پست
99000
500 / 30000

تلگرام - ممبر کانال - ایران

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9707
ممبر ایرانی تلگرام- شروع آنی⭐️⭐️⭐️
18000
1000 / 100000
9708
ممبر اجباری کانال | استارت آنی
19000
1000 / 200000
9709
ممبر هیدن کانال | استارت آنی
20000
1000 / 200000
9710
ممبر اجباری با کیفیت | استارت آنی
25000
1000 / 15000
9711
ممبر واقعی کانال تلگرام - ادد بصورت اجباری هیدن- شروع آنی
30000
500 / 600000

تلگرام - ممبر گروه - ایران

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9712
⭐️ ممبر واقعی ایرانی | گروه
12000
2000 / 200000
9713
ادلیست گروه | گروه عمومی
13000
1000 / 40000
9714
💎 - ادلیست گروه | گروه خصوصی
14000
1000 / 20000
9715
👥 ممبر چت کن گروه | استارت آنی
16000
1000 / 100000
9716
 ممبر ایرانی پرسرعت | گروه
17000
1000 / 200000
9717
گروه به گروه ایرانی | استارت آنی⚡️
45000
1000 / 200000

تلگرام - ممبر کانال - خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9718
ممبر خارجی کانال- روسیه- شروع یک ساعت
55000
100 / 65000

تلگرام - بازدید پست - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9719
بازدید تلگرام - ارزان
150
10 / 100000000
9720
بازدید تلگرام - ارزان
175
100 / 500000000
9721
بازدید تلگرام - ارزان
350
100 / 100000
9722
بازدید تلگرام - ارزان
390
1000 / 10000000

تلگرام - بازدید پست - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9723
بازدید تلگرام - شروع سریع⭐️
500
50 / 300000
9724
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
800
100 / 100000000
9725
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
990
100 / 2000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9729
ری اکشن ارزان - ❤️
1500
10 / 10000
9726
ری اکشن ارزان - 🎉
1500
10 / 10000
9727
ری اکشن ارزان - 🤩
1500
10 / 10000
9728
ری اکشن ارزان - 🔥
1500
10 / 10000
9730
ری اکشن ارزان - 👎
1500
10 / 10000
9731
ری اکشن ارزان - 👍
1500
10 / 10000
9732
ری اکشن ارزان - 😱
1500
10 / 10000
9733
ری اکشن ارزان - 😁
1500
10 / 10000
9734
ری اکشن ارزان - 😢
1500
10 / 10000
9735
ری اکشن ارزان - 💩
1500
10 / 10000
9736
ری اکشن ارزان - 🤮
1500
10 / 10000

تلگرام - ری اکشن - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9741
ری اکشن سفارشی + بازدید ❤️
7500
50 / 500000
9737
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍
7500
50 / 500000
9740
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎
7500
50 / 500000
9742
ری اکشن سفارشی + بازدید 💩
7500
10 / 500000
9743
ری اکشن سفارشی + بازدید 🔥
7500
50 / 500000
9744
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤮
7500
10 / 500000
9745
ری اکشن سفارشی + بازدید 🎉
7500
10 / 500000
9746
ری اکشن سفارشی + بازدید 😢
7500
10 / 500000
9747
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤩
7500
10 / 500000
9748
ری اکشن سفارشی + بازدید 😱
7500
10 / 500000
9749
ری اکشن سفارشی + بازدید 😁
7500
10 / 500000
9738
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
7500
50 / 500000
9739
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
7500
50 / 500000

تلگرام - ری اکشن تلگرام پریمیوم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9753
ری اکشن پریمیوم + بازدید ❤️
8000
25 / 1000000
9750
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👍
8000
10 / 1000000
9751
ری اکشن پریمیوم + بازدید 😍
8000
10 / 1000000
9752
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🐳
8000
10 / 1000000
9754
ری اکشن پریمیوم + بازدید 💯
8000
10 / 1000000
9755
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤣
8000
10 / 1000000
9756
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🕊
8000
10 / 1000000
9757
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤡
8000
10 / 1000000
9758
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤬
8000
10 / 1000000
9759
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🙏
8000
10 / 1000000
9760
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤭
8000
10 / 1000000
9761
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳 
9000
50 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - پست آینده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9762
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 10 پست آینده
20000
20 / 2000000
9763
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 10 پست آینده
20000
20 / 2000000
9764
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 30 پست آینده
60000
20 / 2000000
9765
ری اکشن 👍  - 50 پست آینده
100000
20 / 2000000
9766
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 50 پست آینده
140000
20 / 2000000
9767
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 50 پست آینده
140000
20 / 2000000

تلگرام - خدمات جانبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9768
بازدید تلگرام + ری اکشن +اشتراک گذاری + کامنت
50000
10 / 2000000

تلگرام - کامنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9769
کامنت دلخواه تلگرام - کامنت گذار بین المللی
600000
10 / 10000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9770
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
18000
10 / 1000000
9771
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
18000
10 / 100000
9772
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
18000
10 / 100000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9773
بازدید سایت ایرانی - ارگانیک
15000
500 / 500000
9774
بازدید سایت ایرانی + کلمه کلیدی دلخواه
20000
500 / 500000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9775
بازدید مستقیم سایت - بین المللی
5000
100 / 1000000
9776
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
10000
100 / 1000000
9777
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
20000
100 / 1000000
9781
بازدید مستقیم سایت - اروپا
20000
100 / 1000000
9778
بازدید مستقیم سایت - ترکیه
20000
100 / 1000000
9783
بازدید مستقیم سایت - روسیه
20000
100 / 1000000
9779
بازدید مستقیم سایت - عراق
20000
100 / 1000000
9785
بازدید مستقیم سایت - مصر
20000
100 / 1000000
9780
بازدید مستقیم سایت - هند
20000
100 / 1000000
9784
بازدید مستقیم سایت - چین
20000
100 / 1000000
9782
بازدید مستقیم سایت - کانادا
20000
100 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9786
بازدید سایت با موبایل - آیفون 7 الی 11
10000
500 / 200000
9787
بازدید سایت با موبایل - اندروید 8 الی 10
10000
500 / 200000
9788
بازدید سایت با موبایل - آیفون 11 الی 13
15000
500 / 200000
9789
بازدید سایت با موبایل - اندروید 11 الی 12
15000
500 / 200000

خدمات سایت - بازدید سوشال مدیا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9799
بازدید سایت از سمت آمازون
8000
500 / 1000000
9790
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
8000
500 / 1000000
9800
بازدید سایت از سمت بینگ
8000
500 / 1000000
9792
بازدید سایت از سمت توییتر
8000
500 / 1000000
9797
بازدید سایت از سمت ردیت
8000
500 / 1000000
9791
بازدید سایت از سمت فیسبوک
8000
500 / 1000000
9795
بازدید سایت از سمت لینکدین
8000
500 / 1000000
9796
بازدید سایت از سمت ویکی پدیا
8000
500 / 1000000
9793
بازدید سایت از سمت پینترست
8000
500 / 1000000
9794
بازدید سایت از سمت گوگل
8000
500 / 1000000
9798
بازدید سایت از سمت یاندکس
8000
500 / 1000000

خدمات سایت - سوشال سیگنال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9801
سوشال سیگنال سایت - فیسبوک
15000
5000 / 500000
9802
سوشال سیگنال سایت - پینترست
15000
5000 / 500000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9803
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
25000
100 / 40000
9804
دنبال کننده کانال یوتیوب -ارزان⚡️
27000
100 / 50000
9805
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️
30000
100 / 40000
9806
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
45000
50 / 100000
9807
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️⭐️
55000
100 / 40000
9808
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
75000
52 / 30000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9809
لایک یوتیوب - ارزان
11000
10 / 40000
9810
لایک یوتیوب - ارزان-گارانتی یک هفته جبران ریزش
12500
10 / 40000
9812
دیس لایک یوتیوب 👎 - خارجی
15000
100 / 100000
9811
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
15000
10 / 40000
9813
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
30000
100 / 100000
9814
لایک یوتیوب - خارجی- بدون ریزش
35000
10 / 50000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9815
لایک یوتیوب - کشور روسیه
35000
10 / 70000
9817
لایک یوتیوب - کشور آلمان
75000
50 / 50000
9816
لایک یوتیوب - کشور آمریکا
75000
50 / 50000

یوتیوب - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9818
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان
30000
100 / 9000000
9819
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان- بدون ریزش
32000
100 / 9000000
9820
بازدید واقعی یوتیوب - قابلیت کسب درآمد از یوتیوب
50000
100 / 200000
9821
بازدید واقعی یوتیوب - قابلیت کسب درآمد از یوتیوب
95000
100 / 80000

یوتیوب - واچ تایم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9822
واچ تایم کلیپ یوتیوب - 15 دقیقه
75000
100 / 20000
9823
واچ تایم یوتیوب - 45 دقیقه ای
160000
200 / 10000

یوتیوب - اشتراک گذاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9824
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️
50000
1000 / 250000
9825
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️⭐️
55000
500 / 150000

یوتیوب - سوشال شیر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9829
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در تامبلر
45000
100 / 10000
9827
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در توییتر
45000
100 / 10000
9826
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در فیسبوک
45000
100 / 10000
9828
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در پینترست
45000
100 / 10000

یوتیوب - پخش زنده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9830
بازدید لایو یوتیوب- 30 دقیقه
80000
100 / 20000
9831
بازدید لایو یوتیوب- 15 دقیقه
220000
100 / 50000
9832
بازدید لایو یوتیوب- 120 دقیقه
1500000
100 / 50000

اسپاتیفای - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9833
فالوور اسپاتیفای - ارزان
6500
100 / 50000
9834
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
7000
25 / 45000
9835
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
7500
100 / 200000
9836
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
7900
100 / 300000
9837
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
8000
100 / 300000
9838
فالوور  ارزان اسپاتیفای
15000
20 / 100000
9839
فالوور پلی لیست اسپاتیفای
17000
500 / 1000000
9840
فالوور اسپاتیفای - ارزان
20000
100 / 250000
9841
فالوور  پلی لیست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
120000
1000 / 1000000

اسپاتیفای - پادکست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9842
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️
17000
500 / 10000000
9843
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
25000
500 / 50000

اسپاتیفای - پخش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9846
پخش آلبوم اسپاتیفای
45000
1000 / 1000000
9844
پخش تراک رایگان اسپاتیفای⭐️
45000
1000 / 100000000
9845
پخش تراک پریمیوم اسپاتیفای⭐️
45000
1000 / 1000000
9847
پخش تراک اسپاتیفای⭐️
55000
1000 / 100000000

اسپاتیفای - ذخیره

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9848
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک - ارزان
4500
100 / 250000
9849
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
6000
100 / 10000000
9850
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
79000
100 / 250000
9851
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای -  تراک
100000
100 / 100000

اسپاتیفای - شنوندگان ماهانه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9852
شنوندگان ماهانه اسپاتیفای - ارزان
15000
1000 / 100000
9853
شنوندگان ماهانه اسپاتیفای - باکیفیت
50000
1000 / 50000

توییتر - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9854
فالوور ارزان توییتر
30000
10 / 20000
9855
فالوور ارزان توییتر⚡️
35000
10 / 100000
9856
فالوور توییتر - ارزان⭐️
38000
10 / 200000
9857
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️
42000
10 / 10000
9858
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️⭐️⭐️
95000
10 / 250000
9859
فالوور توییتر -خانم - باکیفیت⭐️
105000
10 / 500000
9860
فالوور توییتر - گارانتی دار⭐️
150000
50 / 500000

توییتر - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9861
لایک ارزان توییتر
30000
10 / 10000
9862
لایک ارزان توییتر⭐️⚡️
45000
10 / 10000
9863
لایک ارزان توییتر⭐️⭐️⭐️
55000
10 / 5000

توییتر - ریتوییت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9864
ریتویت توییتر⭐️
80000
10 / 40000
9865
ریتویت توییتر⭐️⭐️
85000
10 / 50000

توییتر - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9866
بازدید توییتر-ارزان
300
10 / 2147483647
9867
بازدید توییتر به همراه ایمپریشن
600
10 / 2147483647
9868
بازدید توییتر⭐️⭐️⭐️
3000
500 / 100000000

لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9869
فالوور لایکی⭐️
220000
50 / 10000
9870
فالوور لایکی⭐️⭐️
300000
50 / 50000
9871
فالوور لایکی⭐️⭐️⭐️
500000
50 / 2000

کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9872
فالوور کلاب هوس - سرعت سریع
200000
20 / 200
9873
فالوور کلاب هوس - سرعت آهسته
250000
50 / 8000
9874
فالوور کلاب هوس - سرعت معمولی
350000
50 / 10000
9875
بازدید کننده اتاق کلاب هوس⚡️⚡️⚡️
550000
100 / 2500
9876
بازدید کننده اتاق کلاب هوس
650000
100 / 2500

دیسکورد

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9877
 درخواست دوستی دیسکورد
55000
25 / 10000
9878
ممبر سرور دیسکورد
240000
300 / 1000000

لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9879
فالوور گارانتی دار لینکدین
200000
250 / 500000
9880
فالوور گارانتی دار لینکدین
490000
250 / 10000

ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9881
پخش سریع ساوندکلاود - شروع آنی
1000
50000 / 1000000000
9882
پخش سریع ساوندکلاود - شروع آنی⭐️
1500
1000 / 1000000000
9883
لایک ساوندکلاود 
80000
20 / 40000
9884
فالوور ساوندکلاود 
85000
20 / 1000000

تیک توک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9885
فالوور معمولی تیک توک
90000
10 / 4000
9886
فالوور خارجی تیک توک- برزیل
150000
50 / 50000
9887
فالوور خارجی تیک توک
160000
10 / 50000

روبیکا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9888
 3 ساعت ارسال پاپ اپ  کانال روبیکا
700000
1000 / 1000
9889
 6 ساعت ارسال پاپ اپ  کانال روبیکا
1400000
1000 / 1000

بله

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9890
1000 عدد ممبر واقعی پاپ اپ کانال بله
500000
1000 / 1000
9891
2000 عدد ممبر واقعی پاپ اپ کانال بله
500000
2000 / 2000

آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9893
بازدید آپارات
80000
1000 / 1000
9892
لایک آپارات
80000
1000 / 1000
9894
فالوور آپارات
400000
1000 / 1000